Navigace

Obsah

Stránka

Zpravodaj 5/2016

Nové číslo Zpravodaje městyse

11. 11. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - září 2016

Informační list o dění v městysi

12. 9. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - červenec 2016

Nové číslo informačního listu

12. 7. 2016 Zobrazit více

Alexis princ von Croÿ se stal Čestným občanem městyse

Zastupitelé ocenili jeho mimořádné zásluhy o Slabecko.


Alexis princ von Croÿ

Alexis princ z Croÿ (1910-2002) byl jmenován Čestným občanem městyse Slabce in memoriam.

Slavnostní předání jmenovací listiny se uskutečnilo v sobotu 25. 6. 2016 v rámci slavnosti odhalení pamětní desky Alexisovi princi von Croÿ na budově Čechova mlýna ve Slabcích. Za rodinu Croÿ převzal jmenovací listinu Albrecht princ von Croÿ, syn prince Alexise von Croÿ. Slavnosti se zúčastnili i další příslušníci rodiny Croÿ, zejména starší dcera prince Alexise Marie-Anna, a vdova po princi von Croÿ, paní Jana Bělohlávková-Croÿ.

O jmenování prince von Croÿ Čestným občanem rozhodlo zastupitelstvo městyse na svém veřejném zasedání 8. června 2016. Čestné občanství je nejvyšší vyznamenání, které městys může udělit a to na základě mimořádných zásluh, vykonaných ve prospěch městyse Slabce.

Alexis princ von Croÿ byl jmenován Čestným občanem městyse za svou příkladnou lidskost a statečnost, kterou jako majitel velkostatku Slabce prokázal v době ohrožení a okupace Československa v letech 1938-1945, kdy bez ohledu na vlastní bezpečí nezištně poskytoval pomoc obyvatelům svého rodného kraje, a to jak formou materiální podpory, tak formou osobních intervencí ve prospěch osob pronásledovaných, uvězněných i jinak perzekvovaných, obětavě zachraňoval před zcizením historicky a umělecky hodnotné předměty, zejména zvony, a v neposlední řadě se z vlastní vůle a přesvědčení aktivně zapojil do mobilizace k obraně ohroženého Československa v září 1938.

Jmenovací listinu předal Albrechtovi princi von Croÿ starosta městyse, pan Vlastimil Štiller.

Alexis princ z Croÿ se narodil v roce 1910 ve Slabcích jako nejstarší syn Maxe prince von Croÿ a Karolíny, rozené kněžny z Lobkowicz. V roce 1931 se oženil s Elizabeth, dcerou vévody Heinricha Beaufort-Spontin. Jejich synové Max (1932-2015) a Albrecht (1938), oba narození ve Slabcích, se po roce 1989 vrátili do svého rodného kraje. Princ Max vybudoval v Rakovníku úspěšnou firmu, zabývající se prodejem a servisem nákladních automobilů značky Unimog, princ Albrecht zakoupil bývalé hospodářské křídlo zámku, ve kterém vybudoval svou víkendovou rezidenci.

Vyznamenání ve formě čestného občanství bylo dosud uděleno pouze dvěma dalším  osobnostem, bezprostředně spjatým se Slabcemi - v roce 1869 Mikuláši Karlachovi, který se v šedesátých letech 19. století mimořádnou měrou zasloužil o rozvoj Slabec a celého regionu (mj. svým úspěšným úsilím o vybudování silnice z Rakovníka do Slabec, založením svépomocného potravního spolku Oul a svépomocné peněžní záložny, založením kaple v Kostelíku nebo založením filiálky slabecké školy v Hřebečníkách), a v roce 1969 malíři Pravoslavu Kotíkovi, narozenému ve Slabcích v roce 1889, který patří k nejvýznamnějším českým malířům 20. století.
 

 


27. 6. 2016 Zobrazit méně

Fotbalisté TJ Slabce osmí

Skončila fotbalová sezona.

21. 6. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - květen 2016

Nové číslo zpravodaje městyse.

13. 5. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - březen 2016

Nové číslo zpravodaje

11. 3. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - leden 2016

Nové číslo zpravodaje městyse

12. 1. 2016 Zobrazit více

Zpravodaj městyse - listopad 2015

Nové čílo Zpravodaje městyse Slabce

18. 11. 2015 Zobrazit více

Nové číslo zpravodaje městyse - červenec 2015

Informační dvouměsíčník o dění v městysi.

9. 7. 2015 Zobrazit více

Stránka