Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Městys Slabce (Úřad městyse Slabce)

2. Důvod a způsob založení

Městys Slabce je založen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

 

3. Organizační struktura

Zaměstnanci úřadu městyse Slabce

  • Zdeňka Vyskočilová - matrika, CzechPOINT, ekonomický úsek, evidence obyvatel
  • Romana Brožíková (mateřská dovolená) – podatelna, matrika, CzechPOINT, evidence obyvatel

Zastupitelstvo městyse Slabce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Zřizované organizace

  

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Slabce

Slabce č.p. 28

270 41 Slabce

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městyse Slabce

Slabce č.p. 28

270 41 Slabce

 

4.3. Úřední hodiny

 Pondělí

 8.00-11.30, 12.30-17.00

 Úterý

 8.00-11.30

 Středa

 8.00-11.30, 12.30-17.00

 Čtvrtek

 8.00-11.30

 Pátek

 není úřední den

 

4.4. Telefonní čísla

Pevná linka: +420 313 550 144

 

4.5. Čísla faxu

              +420 313 550 144

 

4.6. Adresa internetové stránky

www.slabce.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

urad-mestyse/e-podatelna/ 

 

4.8. Další elektronické adresy

 

4.9. Datová schránka

ID ISDS: bqqbbhe

 

5. Případné platby lze poukázat

       Číslo účtu: 107-4649710267, kód banky: 0100

KB a.s., Kladno

 

6. Identifikační číslo

       IČ: 00244422

 

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: Městys Slabce není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

- Vydané obecně závazné vyhlášky

 

8.2. Rozpočet

       Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

 

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Veškeré ostatní formuláře jsou k dispozici na Úřadě městyse Slabce.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životních situací

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce

 

15. Úhrady za poskytování informací
 

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

Sazebník úhrad

 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

- nejsou k dispozici

16.2 Výhradní licence

- v současné době nejsou Úřade městyse Slabce poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013