Menu
Městys Slabce
MěstysSlabce

Čtení o Slabcích

Čtení o Slabcích
aneb Zajímavosti z historie našeho městyse


Zásluhy Mikuláše Karlacha o Slabce

Prvním Čestným občanem Slabec byl v roce 1869 jmenován tehdejší slabecký farář Mikuláš Karlach. Důvody, které ke jmenování vedly, shrnuli tehdejší představitelé obce v jmenovací listině, která zněla: „Mikuláši Karlachovi, doktoru filosofie, starostovi okresního zastupitelstva křivoklátského, činnému údu okresního výboru rakovnického, velezasloužilému faráři slabeckému atd. Zásluhy, jaké Jste si ráčil, důstojný pane, devítiletým téměř již působením co duchovní správce osady slabecké získati ve středu našem, jsou nepočetné. Ráčil jste zejména nádherným takřka leskem vyzdobiti farní chrám náš, zčásti i rozšířiti, a pořád ještě neustává péče Vašnostina domu Božímu nových a nových okras přivtělovati. Hřbitov farní jen snahou Vaší rozšířen, ohražen a důstojně upraven; nejnověji pak ráčil Jste na něm i slušnou kapli ponejvíce vlastním nákladem zbudovati a potřebnou nadací pro všecky budoucí časy opatřiti. Nemenší snahu ráčíte věnovati vychování mládeže naší, vzdělávaje ji netoliko pilně slovem, ale hlavně výtečným příkladem vzorné mravnosti a obětovné snaživosti Své. Občanskými ctnostmi ráčíte vynikati. Nejen, že v kruhu obcí Vaší správě svěřených ráčíte buditi všemožně ducha pokroku a samosprávě všemi silami Svými ráčíte býti na ruku; ale rozkládaje činně neobyčejnou znalost Svou zákonní v prospěch všeho občanstva i do dvou okresních výborů, zasloužil Jste nestranným jednáním Svým vedle důvěry celými okresy Vaší důstojnosti skvěle najevo dané ovšem hlavně dík náš. Nejnověji konečně ráčil jste postaviti si zaražením slabeckého Oulu tak skvělý pomník pro všecku budoucnost a zavděčiti si v popředí chudobnou třídu obyvatelstva celé slabecké krajiny, že nepřestaneme za to nikdy žehnati příchodu Vašemu k nám a vypravovati mnoho dobrého potomkům svým o Vás. Ač Jste si tedy ráčil těmi a jinými mnohými zásluhami o nás a o dobro lidu skvělejší zasloužiti odměny, račte přece, důstojný pane, na důkaz upřímné vděčnosti, všestranné důvěry a lásky naší přijmouti laskavě aspoň přítomné skromné osvědčení, jímž Vás veškeré obecní zastupitelstvo slabecké jednohlasným usnešením svým jmenuje čestným občanem spojených obcí Slabce, Svinařova a Skupé.“ Dne 17. února 1869, podepsáni: F. Mužík, starosta, Václ. Hendrych, ob. starší, Fr. Vávra, ob. starší, Jos. Kraus, ob. starší, A. Bureš, výbor, F. Mužík, výbor, Jos. Macák, Martin Holý, Václ. Fürst, výbor, V. Knot, výbor, F. Hubáček, Fr. Králička.

Vloženo: 10. 7. 2023
 

Dvě stodoly vyhořely

24. ledna 1906 přinesly noviny Národní politika zprávu, že "dne 20. ledna 1906 vypukl na panství knížete Croye ve Slabcích oheň ve dvou stodolách, v nichž byly velké zásoby slámy a jetele, jakož i několik hospodářských strojů. Oheň se šířil s velikou rychlostí a za nedlouhou dobu vyhořely obě stodoly až do základů." K požáru se dostavily hasičské sbory z okolních vesnic, "ale na uhasení plamenů nestačily. Ve velkém nebezpečí byla sama vesnice Slabce, kamž prudký vichr zanášel oharky na doškové střechy. Jediné štěstí pro všecky obyvatele byla ta okolnost, že před tím napadl sníh a střechy jím byly dostatečně kryty a chráněny. Jak se praví, byl oheň založen."

Vloženo: 10. 6. 2023

 

nahoru

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MěstysSlabce