Menu
Městys Slabce
MěstysSlabce

Čestní občané

Mikuláš Karlach (1831-1911)

Farář ve Slabcích v letech 1860-1871, poté probošt Vyšehradské kapituly.
Čestné občanství uděleno 17. února 1869.

Text jmenovací listiny:

Důstojnému, vysoce ctěnému panu Mikoláši Karlachovi, doktoru filozofie, starostovi okresního zastupitelstva křivoklátského, činnému údu okresního výboru rakovnického, velezasloužilému faráři slabeckému atd.

Zásluhy, jaké jste si ráčil, důstojný pane, devítiletým téměř již působením co duchovní správce osady slabecké získati v středu našem, jsou nepočetné. Ráčil jste zejména nádherným takřka leskem vyozdobiti farní chrám náš, zčásti i rozšířiti a pořád ještě neustává péče Vašnostina domu Božímu nových a nových okras přivtelovati.

Hřbitov farní jen snahou Vaší rozšířen, ohražen a důstojně upraven; nejnověji pak ráčil jste na něm i slušnou kapli ponejvíce vlastním nákladem zbudovati a potřebnou nadací pro všecky budoucí časy opatřiti.

Nemenší snahu ráčíte věnovati vychování mládeže naší, vzdělávaje ji netoliko pilně slovem, ale hlavně výtečným příkladem vzorné mravnosti a obětovné snaživosti své.

Občanskými ctnostmi ráčíte vynikati. Nejen že v kruhu obci Vaší správě svěřených ráčíte buditi všemožně ducha pokroku a samosprávě všemi silami svými ráčíte býti na ruku; ale rozkládaje činně neobyčejnou znalost svou zákonní v prospěch všeho občanstva i do dvou okresních výborů, zasloužil jste nestranným jednáním svým vedle důvěry celými okresy Vaší důstojnosti skvěle na jevo dané ovšem hlavně dík náš.

Nejnověji konečně ráčil jste potaviti si zaražením slabeckého Oulu tak skvělý pomník pro všecku budoucnost a zavděčiti si v popředí chudobnou třídu obyvatelstva celé slabecké krajiny, že nepřestaneme za to nikdy žehnati příchodu Vašemu k nám a vypravovati mnoho dobrého potomkům o Vás.

Ač jste si tedy ráčil těmi a jinými mnohými zásluhami o nás a o dobro lidu skvělejší zasloužiti odměny, račtež přece, důstojný pane, na důkaz upřímné vděčnosti, všestranné důvěry a lásky naší přijmouti laskavě aspoň přítomné skromné osvědčení, jímž Vás veškeré obecní zastupitelstvo slabecké jednohlasným usnešením svým jmenuje Čestným občanem spojených obcí Slabce, Svinařova a Skupé.

Podepsáni: F. Mužík, starosta, Václ. Hendrych, obecní starší, Fr. Vávra, obecní starší, Jos. Kraus, obecní starší, A. Bureš, výbor, F. Mužík, výbor, Jos. Macák, Martin Holý, Václav Fürst, výborové, V. Knot, výbor, F. Hubáček, Fr. Králička.


Pravoslav Kotík (1889-1970)

Rodák ze Slabec, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století.

Čestné občanství uděleno v roce 1969 u příležistosti osmdesátých narozenin Pravoslava Kotíka. Listinu čestného občanství převzal 30. dubna 1969 ve svém pražském bytě.


Alexis princ von Croÿ (1910-2002)

Rodák ze Slabec, majitel velkostatku Slabce (do roku 1945).

Čestné občanství uděleno in memoriam 8. června 2016, předáno 25. června 2016 zástupcům rodiny Croÿ v čele s Albrechtem princem von Croÿ, druhorozeným synem Alexise prince von Croÿ.

Text jmenovací listiny:

Zastupitelstvo městyse Slabce usneslo se na svém zasedání dne 8. 6. 2016 jmenovat pana Alexise prince Croÿ Čestným občanem městyse Slabce in memoriam za jeho příkladnou lidskost a statečnost, kterou jako spolumajitel velkostatku Slabce prokázal v době ohrožení a okupace Československa v letech 1938-1945, kdy bez ohledu na vlastní bezpečí nezištně poskytoval pomoc obyvatelům svého rodného kraje, a to jak formou materiální podpory, tak formou osobních intervencí ve prospěch osob pronásledovaných, uvězněných i jinak perzekvovaných, obětavě zachraňoval před zcizením historicky a umělecky hodnotné předměty, zejména zvony, a v neposlední řadě se z vlastní vůle a přesvědčení aktivně zapojil do mobilizace k obraně ohroženého Československa v září 1938.

Podpis: Vlastimil Štiller, starosta městyse Slabce

nahoru

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
MěstysSlabce